INFORMACJA TURYSTYCZNA


Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie

Rynek Zygmunta Augusta 19, 16-300 Augustów
+48 51 118 18 48
it@urzad.augustow.pl

Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej

Płaska 57A, 16-326 Płaska
+48 72 204 05 65
gok@plaska.pl

Punkt Informacji Turystycznej w Lipsku

ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk
+48 69 862 11 15
mgok@lipsk.pl

Augustowska Organizacja Turystyczna

Rynek Zygmunta Augusta 44, 16-300 Augustów
+48 728 755 936
aot@poczta.onet.eu

Lokalna Grupa Działania „Kanał Augustowski”

ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów
+48 669 693 280
biuro@lgd-kanal.augustow.pl

Centrum Informacji Turystycznej w Grodnie

ul. Orzeszkowej 38, 230023 Grodno
+375 (152) 44 44 92
grodnortss@gmail.com

Centrum Informacji Turystycznej w Sopoćkinie

ul. Grodzieńska 6, 231733 Sopoćkin
375 152 99 22 80
tic.sopotkin@tourgrodno.by

Wydział Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego

ul. Orzeszkowej 19, 230023 Grodno
+375 152 62 20 50
biuro@oblsport.grodno.by

Grodzieński Oddział Okręgowy Stowarzyszenia „Republikański Związek Turystyczno-Sportowy”

ul. Orzeszkowej 38, 230023 Grodno
+375 152 44 44 95
grodnortss@gmail.com